18.08.2017
Obecné informace
Organizační a programový výbor
Program
Místa konání akcí
Kontakt
4. mezinárodní konference Gramatika a korpus

4. mezinárodní konference Gramatika a korpus


 

Gramatika a korpus:

4. mezinárodní konference

u příležitosti stého výročí narození Miloše Dokulila

28.–30. listopadu 2012

budova Akademie věd na Národní třídě, Praha

(3. cirkulář)

Konference je součástí zavedené řady setkávání, která začala před sedmi lety a slouží jako fórum pro korpusovou lingvistiku a gramatický výzkum.

Předchozí konference se konaly v Praze (2005), Liblicích (2007) a Mannheimu (2009).

Vážení přátelé,
zahájení konference se blíží, obracíme se k Vám s posledními informacemi.

Program konference 
Aktuální verzi programu najdete na konferenční webové stránce (http://mam.ujc.cas.cz/grammar/index.php?lan=cz&page=26), vytištěnou verzi programu obdržíte při registraci. Ve všech třech jednacích místnostech bude možno využít techniku potřebnou k powerpointové prezentaci. Pro přednesení příspěvku má každý účastník k dispozici 20 minut.

Registrace účastníků
Registrace účastníků proběhne ve středu 28. listopadu 2012 od 8 do 9 hodin v předsálí konferenčních místností č. 205 a 206 ve 2. patře budovy Akademie věd na Národní třídě 3, Praha 1.
Velmi Vás prosíme, abyste se k registraci dostavili včas a umožnili tak včasné zahájení konference. 
Potvrzení o platbě budou vydávána nejpozději během konference, případně dříve na požádání (nejlépe e-mailem na gramkorp2012@ujc.cas.cz). Po konferenci již nebudou potvrzení o platbě ani faktury vystavovány. 

Publikace referátů  
Texty všech konferenčních příspěvků vyjdou na CD s ISBN nakladatelství Gaudeamus Hradec Králové. Uzávěrka zaslání příspěvků pro CD je 31. prosince 2012. Podrobné pokyny pro psaní příspěvků najdete na webových stránkách http://ujc.avcr.cz/casopisy/korpus-gramatika-axiologie/pokyny-pro-autory.html.
Pokud chcete svůj referát nabídnout k publikování v časopisu KORPUS – GRAMATIKA – AXIOLOGIE, prosíme, abyste nám svůj zájem oznámili do 20. listopadu 2012 na adresu gramkorp2012@ujc.cas.cz a svůj příspěvek v rozsahu cca 13.000 (u plenárních referátů cca 30.000) znaků zaslali do 31. prosince 2012 na adresu kga@ujc.cas.cz.
Váš příspěvek bude posouzen programovým výborem konference, a bude-li vybrán k publikování, bude dále postoupen k recenznímu řízení podle pravidel časopisu. 
Zda byl váš referát postoupen k recenznímu řízení, vám oznámíme do 31. ledna 2013.

Obědy
Obědy jsme zajistili v restauraci U Medvídků, Na Perštýně 7 (http://www.umedvidku.cz/). Objednané obědy bude možno zaplatit při registraci, cena 1 oběda je 120 Kč (omlouváme se za navýšení ceny oproti 2. cirkuláři). Pokud by si ještě někdo chtěl oběd doobjednat, může tak učinit na e-mailu gramkorp2012@ujc.cas.cz nejpozději 20. listopadu. 

Společenské akce
Na středu 28. listopadu chystáme vzpomínkový večer s promítáním a vyprávěním, věnovaný památce M. Dokulila. Sledujte prosím aktuální informace o programu.
Vzhledem k tomu, že o koncert a slavnostní večeři na zámku v Liblicích neprojevil zájem dostatečný počet účastníků, rozhodli jsme se uspořádat koncert přímo v konferenčních prostorách na Akademii věd na Národní třídě, a to ve čtvrtek 29. listopadu od 16,30. Vystoupí Stamicovo kvarteto (http://www.stamicquartet.cz/o-sq.html) a přednese Beethovenův Smyčcový kvartet F dur, op. 135. 
Poté bychom Vás rádi pozvali (opět podobně jako na 1. konferenci Gramatika a korpus 2005) na slavnostní večeři do restaurace na Novotného lávce. Večeře začne v 19 hodin a bude uhrazena z konferenčních poplatků.

Těšíme na setkání!

                                               za programový a organizační výbor

                                                doc. PhDr. František Štícha, CSc.